„INSTALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest inwestorem inwestycji „Wysowskie Werandy”.